Wednesday, February 7, 2007

ปัญหาที่ยุ่งยากใจในการเขียนบล็อก

วันนี้ความจริงตั้งใจจะเขียนเรื่อง "รายการ ทีวี มีสาระ ดูสนุกไม่แพ้รายการ ทีวี ไร้สาระ"
แต่ต้องมาเขียนเรื่องไร้สาระของตัวเองก่อน ไร้สาระอย่างไรอ่านต่อไปก็จะรู้ครับ เรื่องที่จะเขียนก็เหมือนชื่อหัวข้อเรื่องนั่นแหละ
ตั้งแต่ผมเริ่มต้นรู้จักการเขียนบล็อกแล้ว และมีความมุ่งมั่นว่าจะต้องหาประสบการณ์ในการเขียนบล็อกหลายๆรูปแบบ ประสบการณ์อันดับแรกคือการสร้างบล็อกตามเว็บไซต์ต่างๆ ทั้งเว็บไซต์ในประเทศและต่างประเทศ เมื่อเริ่มสร้างบล็อกไปมากๆแล้วปัญหาที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดก็เกิดขึ้น นั่นคือ
ไม่สามารถจำชื่อล็อกอินและรหัสเข้าบล็อกที่สร้างไว้ บางแห่งจำชื่อล็อกอินได้แต่จำรหัสไม่ได้
นับเป็นเรื่องที่ยุ่งยากไม่น้อย บางท่านอาจจะถามว่าทำไมไม่จดเอาไว้ จดครับจด แต่เขียนลายมือหวัดไปหน่อย ผลัดวันประกันพรุ่งมาหลายครั้งแล้ว ว่าจะคัดลอกใหม่แต่ก็ไม่ได้ทำสักที นานวันไปความจำก็เลอะเลือนจำไม่ได้ ก็คนมันแก่นี่ครับความจำก็เลอะเลือนไปตามวัย
เรื่องแบบนี่มันไร้สาระใช่ใหมท่าน
ไม่ต้องไปพูดถึงบล็อกอื่น บล็อกนี้แหละกว่าจะหาทางเข้ามาเขียนบล็อกได้ ก็พยายามค้นหาในความจำมานานหลายวัน วันนี้ถือว่ายังโชคดีที่ค้นความจำแล้วพบชื่อล็อกอินและรหัสเข้ามาเขียนบล็อกได้ มิเช่นนั้นไม่ทราบว่าจะต้องใช้เวลาค้นหาอีกกี่วัน
ตอนนี้ผมก็เลยเกิดอุปาทานแบบไร้สาระ เวลาจะล็อกอินเข้าเขียนบล็อกต่างๆว่า จะเข้าได้หรือไม่ได้
ผมคงจะต้องจัดระบบให้ตัวเองเสียใหม่ว่า ต่อไปนี้จะต้องจัดระเบียบในการบันทึกชื่อล็อกอินและรหัสเข้าบล็อกต่างๆเสียใหม่ เพราะ ณ วันนี้เวลานี้ผมก็มีบล็อกมากกว่า 10 บล็อกแล้วนะ จะบอกให้ ฮิฮิฮิ
ท่านว่ามันไร้สาระใหม?